Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule

Rådgjevarsamlinga tirsdag 7. november har eit spennande program med innlegg av mellom anna Roger Kjærgård og Kristoffer Chelsom Vogt.

Tid: Tirsdag 7. november frå 09:30 - 14:30

Stad: Salem konferansesenter - Sigurdsgate 6

Målgruppe: Rådgjevarar og andre interesserte i grunn- og vidaregåande opplæring.

Program

09.00 – 09.30:  Kaffe og noko å bite i. Registrering.

09.30 – 10.00: 
BRANSJEINFORMASJON: Behovet for kompetanse i transportsektoren ved Jofri Lunde, NHO Transport

10.00 – 10.30: 
Vaksenopplæringa i Hordaland ved Sigrid Sve Låstad, avdelingsleiar Senter for vaksenopplæring for Bergen Katedralskole

10.30 - 10.45:  Pause

10.45 – 11.45:
«Utdanning.no,- eit hav av moglegheiter»  ved Bjørn Tore Lysnes,
Seniorrådgiver og nettredaktør utdanning.no, Senter for IKT i utdanningen

11.45-12.30:  Lunsj

12.30– 13.30:  «Vår utålmodighet med ungdom»
ved Kristoffer Chelsom Vogt, postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB.

Basert på et bredt utvalg av kilder og forskning vil Vogt bidra med et kritisk perspektiv på måten frafall har blitt definert og diskutert på i Norge. Den norske definisjonen av frafall er streng og har helt siden den ble skapt på 90-tallet vært rigget i yrkesfagenes disfavør.

13.30 – 13.45:  Pause

13.45 – 14.30:  «Fremtidas rådgivar» ved Roger Kjærgård, fagansvarlig for master i karriereveiledning, Høgskolen i Sørøst-Norge og leder for det offentlige utvalget bak NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.


14.30 – 15.30: Debatt om framtidas rådgivar i regi av Rådgivarforum Hordaland.
Roger Kjærgård er til stades og deltek i debatten

Pris: Tilbodet er gratis, men påmeldte deltakarar som ikkje møter vil bli fakturert 500 kr.

Kontaktperson: Gerd Kjersti Ytrearne, Opplæringsavdelinga, Hordaland fylkeskommune, Gerd.Kjersti.Ytre-Arne@hfk.no, tlf 55 23 91 51

Påmeldingsfrist: 31.oktober

Meld deg på her:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart