Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule

Rådgjevarsamlinga tirsdag 7. november har eit spennande program med innlegg av  mellom anna Kristoffer Chelsom Vogt frå sosiologisk fakultet på Uib og Bjørn Tore Lysnes frå utdanning.no.

Tid: Tirsdag 7. november frå 09:30 - 14:30

Stad: Salem konferansesenter - Sigurdsgate 6

Målgruppe: Rådgjevarar og andre interesserte i grunn- og vidaregåande opplæring.

Program

09.00 – 09.30:  Kaffe og noko å bite i. Registrering.

09.30 – 10.00: 
BRANSJEINFORMASJON: Behovet for kompetanse i transportsektoren ved Jofri Lunde, NHO Transport

10.00 – 10.30: 
Vaksenopplæringa i Hordaland ved Sigrid Sve Låstad, avdelingsleiar Senter for vaksenopplæring for Bergen Katedralskole

10.30 - 10.45:  Pause

10.45 – 11.45:
«Utdanning.no,- eit hav av moglegheiter»  ved Bjørn Tore Lysnes,
Seniorrådgiver og nettredaktør utdanning.no, Senter for IKT i utdanningen

11.45-12.30:  Lunsj

12.30– 13.30:  «Vår utålmodighet med ungdom»
ved Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, UiB.

Basert på et bredt utvalg av kilder og forskning vil Vogt bidra med et kritisk perspektiv på måten frafall har blitt definert og diskutert på i Norge. Den norske definisjonen av frafall er streng og har helt siden den ble skapt på 90-tallet vært rigget i yrkesfagenes disfavør.

13.30 – 13.45:  Pause

Kl 1345 – 1415: Fremtidens rådgiver i Hordaland – hvordan jobber den? Rådgivertjenesten i grunn- og videregående opplæring er en sentral del av kompetansestrategien i Hordaland. Seksjonsleiar Kathrin Jacobsen i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir et innblikk i den rykende ferske fylkestingsvedtatte Regional plan for kompetanse og arbeidskraft. Eit av hovedmåla er å utvikle ei heilskapeleg karrieretjeneste, og rådgivertjenesten er sentral i det.

 

14.30 – 15.30: Debatt om framtidas rådgivar i regi av Rådgivarforum Hordaland.
 

 

Pris: Tilbodet er gratis, men påmeldte deltakarar som ikkje møter vil bli fakturert 500 kr.

Kontaktperson: Gerd Kjersti Ytrearne, Opplæringsavdelinga, Hordaland fylkeskommune, Gerd.Kjersti.Ytre-Arne@hfk.no, tlf 55 23 91 51

Påmeldingsfrist: 31.oktober

Meld deg på her:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart