Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Seminar om karrierekompetanse i skulen

Hordaland Fylkeskommune vil vere pådrivar for utvikling av ei heilskapeleg karriererettleiing i vår region, og set karrierelæring på dagsorden. Vi inviterer difor til samarbeid og dialog på tvers av skular, kommunegrenser og fylkesgrenser. Saman set vi på dagsorden ei særs viktig samfunnsteneste – karriererettleiing i skule og samfunnet for øvrig. Saman skal vi videreutvikle fagmiljøet kring tema valgkompetanse og karrierelæring i vår region - gode val for den enkelte og samfunnet.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Haugaland Skole og Arbeidsliv, Forum for Oppvekst i Sunnhordland og Kompetanseprosjektet i Nordhordland Næringslag

Tid: Torsdag 30. mars kl 10.00 til fredag 31. mars kl 14.00

Stad: Stord Hotel

Målgruppe: Lærar og rådgjevar i grunn- og vidaregåande skule.

NB: Dette er eit oppfølgingseminar og er difor kun open for deltakarar som har fått personleg invitasjon.

Pris: Overnatting og mat, inkl seminaravgift, vert dekka av Hordaland fylkeskommune. Evt reiseutgifter eller vikarutgifter vert ikkje dekka.

Tema/innhald: Deltakere blir oppmode om å dele erfaringar, og vi ber dykk ta kontakt dersom du har noko du har lyst å presentere på ca 10-15 minutter. Det kan vere eit undervisningopplegg du har utvikla, eit tiltak du har fulgt opp og vil dele osv.

Program kjem - men meld deg på i dag

Kontaktperson: Kjell Helge Kleppestø, e-post kjell.helge.kleppesto@hfk.no

Påmeldingsfrist: 15.januar 2017

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart