Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Sommarskulen på Stord 2017

Tid: Måndag 26. juni til fredag 7. juli

Stad: Stord vidaregåande skule, avd.Saghaugen

Kven kan delta: Elevar og lærlingar i offentleg vidaregåande opplæring. Engelskgruppa tar imot elevar med kort butid i landet som går i vidaregåande, eller som skal starte til hausten.

Fag: På Stord kan ein følgje undervisning i yrkesretta matematikk med avsluttande eksamen, og i engelsk for minoritetsspråklege med kort butid i landet.

Eksamen: Du kan ta eksamen i MAT1001PY dersom du er elev i yrkesretta opplæring med 1 i standpunkt eller stryk til eksamen i vg1, eller er lærling/skal bli lærling som manglar godkjend eksamen i matematikk frå vg1. 

Elevar som har "Ikkje vurdert" (IV) i faget, må ta eksamen som privatist på vanleg måte i haust, men kan følgje undervisninga ved sommarskulen for å vere betre førebudd til privatis-teksamen i haust.

NB: Du vil bli kontakta før sommarskulen startar med nærare informasjon om oppmøtestad og tid.

Kontaktperson: Petter de Presno Borthen på e-post petter.borthen@hfk.no

Påmeldinga er bindande!

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart