Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Forsking og innovasjon i kommunal sektor - prosjektverkstad

Tid: Tysdag 20. juni kl. 10.00–15.00
Stad: Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen.

Innhold
Planlegg du å søkje om innovasjonsprosjekt i kommunal eller annan offentleg sektor?

Kom på prosjektverkstad. Her får du hjelp til å vidareutvikle prosjektet og tips om korleis skrive ein god søknad.

Målgruppe
Kommunar, fylkeskommune og forskingsinstitusjonar

Målgruppa er alle som planlegg eller jobbar med søknad om kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt eller regionale offentlege prosjekt til kommunale utlysingar i Regionalt forskingsfond Vestlandet eller andre forskingsprogram med krav om at offentleg sektor sjølve er involvert i eller leiar prosjekta, til dømes Forsking og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE).

Førebels program:

  • Verktøy for å strukturer eit godt forskings- og innovasjonsprosjekt i offentleg/kommunal sektor
  • Arbeid med eigne prosjektidear og søknadar

Verkstaden vert arrangert av Regionalt forskingsfond Vestlandet, Hordaland fylkeskommune, i samarbeid med andre partnarar.


Pris: Gratis

Kontaktperson: Randi Lotsberg – forsking@hfk.no – 55 37 80 94 / 41 21 70 15


Påmelding innan 14.06. 2017
Skriv inn e-postadressa di nedanfor og trykk neste.

 

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart