Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kontrollutvalet mai 2012

Kontrollutvalet har møte 8. mai 2012.

Tid og stad: Kl. 10.00 i møterom 1226 i fylkeshuset.

Kontrollutvalet har desse sakene til handsaming: 

21/12 Oppfølging av vedtak - Ytterlegare informasjon
22/12 Årsrekneskapen 2011 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
23/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 - 2016
24/12 Plan for selskapskontroll for perioden 2012 - 2016
25/12 Forvaltningsrevisjon "Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule" - Revisjonsrapport
26/12 Selskapskontroll av Sunnhordland Lufthavn AS - Forslag til prosjektplan
27/12 Godkjenning av 3 prosjektrekneskapar
28/12 Årsmelding for kontrollutvalet for 2011
29/12 Orienteringssaker
30/12 Gjennomgang av møteprotokollar 


Fleire politiske møte

Første halvår 2012 | Andre halvår 2012


Kontakt

Pressekontakt: kontrollutvalsleiar Torill Vebenstad, mobil 928 23 403

Evnt. kontakt av arr.teknisk art: Sekretariat for kontrollutvalet
Kontrollsjef Hogne Haktorson tlf. 55 23 94 53 / mobil 911 05 982
Seniorrådgjevar Roald Breistein tlf. 55 23 94 47 / mobil 975 05 152

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart