Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Samferdselsutvalet februar 2012

Samferdselsutvalet har møte 15. februar 2012.

Stad: Fylkeshuset, Agnes Movinckelsgt 5, Bergen, møterom 367

Program 

09.00-10.55

Gruppemøte

10.55-11.00

Oppmøte

11.00-12.00

Orientering om Regional transportplan
v/Thorbjørn Aarethun

12.00-12.30

Sakshandsaming

12.30-13.00

Lunsj

13.00-13.30

Prosjektpresentasjon av ny E134
over Haukelifjell v/Signe Eikenes.
Representantar frå Odda vegfinans AS
og Haukelivegen AS vil vera til stades

13.30-

Sakshandsaming


Sakliste 
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Første halvår 2012 | Andre halvår 2012


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart