Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Fylkesutvalet september 2013 (to dagar)

Fylkesutvalet i Hordaland har møte onsdag 25. og torsdag 26. september 2013.

Onsdag 25. september

Synfaringar i Nordhordland. Avreise frå fylkeshuset kl 10.00 

Torsdag 26. september

Orienteringar og sakshandsaming kl. 11.00.
Stad: Fylkeshuset, møterom 367 Hordaland, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen 

Program

 

Onsdag 25. september

10.00

Avreise frå Bergen med buss. Oppmøte fylkeshuset (resepsjonen).
Buss: Turistbuss Bergen, står på parkeringsfelt v/fylkeshuset.

10.00-11.00 Orientering frå Statens Vegvesen om Nordhordlandspakken, Eikåstunnelen og andre aktuelle samferdselsprosjekt langs ruta.
10.30 Stopp: Eikåstunnelen - orientering v/prosjektleiar.

11.00

Knarvik vgs: Orientering om skulen, utfordringar og moglegheiter. Omvisning.

12.30 Lunsj.
13.15 Evt. orientering frå Regionrådet i Nordhordland v/Jon Askeland.
14.00

Mongstad base: Omvisning på basen frå bussen. Orientering om utfordringer og situasjonen på basen.

Ca. 17.00 Attende i Bergen.
 

Torsdag 26. september

11:00 Orientering BKK v/adm. dir Atle Neteland og styreleiar Oddvard Nilsen.
11:30 Orientering v/Bjørn Ove Børnes prosjektleiar ny båtrute Ågotnes-Bergen.
11:50 Sakshandsaming.
12:30 Lunsj.
13:30 Orientering v/ Ungdommens fylkesutval.
14:00 Sakshandsaming.


Sakliste 
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune 

Saksdokument tilrettelagt for nettbrett: www.hordaland.no/isak


Fleire politiske møte

Første halvår 2013 | Andre halvår 2013


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart