Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kultur- og ressursutvalet september 2013 (to dagar)

Kultur- og ressursutvalet har møte tysdag 17. og onsdag 18. september 2013.

17. september

Synfaringar og orienteringar.

18. september

Synfaringar og orienteringar.
Saksbehandling, Meland rådhus, formannskapssalen. Møtestart kl. 13.30

Sakliste
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune

Saksdokument tilrettelagt for nettbrett: www.hordaland.no/isak 


Fleire politiske møte

Første halvår 2013 | Andre halvår 2013


Program

Tysdag 17. september 

08.30

Avreise frå Hordaland fylkeskommune

09.15-09.50

Knarvik – Velkomen til Lindås kommune.
Orientering i bussen. Lindås kommune

09.50

Ankomst Lyngheisenteret.

10.00-10.10

Velkomen til Nordhordland og Lyngheisenteret.
Ordførar Astrid Aarhus Byrknes og Torill Kvingedal, leiar ved Lyngheisenteret

10.10-10.40

Informasjon om Lyngheisenteret.
Torild Kvingedal Lyngheisenteret

10.40-11.00

Kulturlivet i Vekstområdet Nordhordland framtid, identitet og strategiar.
Regionrådsleiar Jon Askeland og leiar av kulturutvalet i regionen Knut Moe

11.00-11.15

Beinstrekk

11.15-11.35

Knarvikmila – notid og framtid.
Helge Brekke Knarvikmila

11.35-11.50

Knarvik idrettspark. Planar og vyar for idrettsanlegg, anlegg elles og folkehelse.
 Astrid Aarhus Byrknes og Øyvind Stang

11.50-12.15

Prosjekt Unesco Biosfære.
Ordførar Knut Moe og Kari Natland Evensen, Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Region Nordhordland

12.15-13.00

Lunsj

13.00-13.20

Kulturminnemagasin løysing for Nordhordland.
Direktør Atle Ove Martinussen, og Solveig Jordal, Museumssenteret i Hordaland. Museumssenteret i Hordaland

13.20-13.30

Framtidig løysing for Bogatunet og Syltastova. (Nord- og midthordland sogelag sitt område).
Ordførar Jon Askeland Hordaland fylkeskommune, kulturminnevern og museum

13.30-13.40

Orientering, nasjonal arbeidsgruppe som jobbar med standard til akustikk i øvingsrom for musikk (får konsekvens for kommunar og fylkeskommunar).
Ordførar Jon Askeland

13.40-13.50

Beinstrekk

13.50-14.40

Møte med/presentasjon av Regionrådet og ordførarane.

14.40-15.30

Transport til Lindåshallen

15.30-16.10

Orientering om bokbussen i Lindås og ny ubemanna bibliotekfilial i Lindåshallen.
Biblioteksjef Marit Gro Berge

16.10

Transport Westland hotel

16.30-19.00

Innspelskonferanse for Nordhordland i samband med arbeidet med Regional kulturplan 2014-2023.

19.00-20.00

Spasertur til Tinghuset Lindås (buss ved dårleg ver).

Utstilling: Utfordringar og vyar, kultur-næringsutvikling / korleis skapa gode møteplassaer.

Elisabeth Tonheim: Lokal eldsjel, utstillar, næringsutviklar og ansvarleg for markering av sjøsluseopninga.

”Vegen vidare” slusedagar, festival m.m.

20.30

Middag Westland hotel.
Ordførarar frå kommunane er inviterte med på middag.

Onsdag 18. september

08.00-08.30

Utsjekk / avreise frå hotellet. 

08.45-10.15

Presentasjon av Austrheim kommune ved ordførar Per Lerøy. Austrheim kommune

Stopp ved Kilstraumen.

Austrheim heile livet / Liv og lyst-prosjektet.

Havsportveka / Nordhordland Næringshage.

Merke- og graderingsprosjekt turløype.

10.15-11.30

Presentasjon av Radøy kommune ved ordførar Jon Askeland. Radøy kommune

Fosenstraumen og steinalderbusetnad.

Utvandrarsenteret.

Manger. Felles bygg musikk og idrett.

Ny gymnastikksal ved Manger skule. Sambruk med Manger folkehøgskule eller musikkhus folkehøgskule. 

12.00-12.30

Lunsj – Meland rådhus 

12.00-13.30

Presentasjon av Meland kommune ved ordførar Nils Marton Aadland. Meland kommune

Lunsj og møte i Meland rådhus, formannskapssalen.

Inkluderingsarbeidet i Meland – Meland frivilligsentral. Meland frivilligsentral

Vekstmoglegheiter og utfordringar (areal og kultur). 

13.30-16.00

Møte i kultur- og ressursutvalet. Sakliste
Meland rådhus, formannskapssalen


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart