Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Opplærings- og helseutvalet september 2013

Opplærings- og helseutvalet har møte tysdag 17. september 2013.

Stad:   Fylkeshuset, fylkesutvalsalen, 3. etasje
Møtestart kl. 10.00

Program

10.00

Dialogmøte/prinsipiell drøfting om politisk «bestilling»:
«Kunngjering av data knytt til kvalitetssikring og evalueringsarbeid
i vgs».
11.00 Div. orienteringar:
 

Elevorganisasjonen i Hordaland: Organisasjonen sine lokale mål m.m.

Organisering/samarbeid knytt til skulehelsetenesta.

Gjennomgang av tildelinga av midlar til dei vidaregåande skulane.

11.30 Lunsj i kantina, 4. etasje
12.15 Saksbehandling


Sakliste 
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune

Saksdokument tilrettelagt for nettbrett: www.hordaland.no/isak


Fleire politiske møte

Første halvår 2013 | Andre halvår 2013


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart