Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Samferdselsutvalet januar 2013

Samferdselsutvalet har møte onsdag 23. januar 2013.

Stad: Fylkeshuset, møterom 367, Agnes Mowinckelsgt 5, Bergen
Møtestart kl. 11.00 

Program

10.55-11.00

Oppmøte

11.00-11.45

Orientering om tilleggsutgreiing KVU E39 Aksdal-Bergen v/regionvegsjef Helge Eidsnes

11.45-12.15

Orientering om trafikkavvikling Rv555 Sotra/Askøy-Bergen (trafikkdirigering, strakstiltak, vegarbeid)
v/Statens vegvesen, avd. Hordaland

12.15-12.45

12.45-

Lunsj

Sakshandsaming

Sakliste
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune

Saksdokument for folkevalde: www.hordaland.no/isak


Fleire politiske møte

Første halvår 2013 | Andre halvår 2013


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart