Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Samferdselsutvalet juni 2013

Samferdselsutvalet har møte onsdag 5. juni 2013.

Stad: Grieghallen og fylkeshuset

Program

09.00-10.20

Gruppemøte

10.30-13.30

Miljøseminar
Stad: Grieghallen, salong Nina

Arrangementet er i første rekke mynta på fylkespolitikarar.
Det vil verte servert enkel lunsj. 

Program
Velkommen

Kort om arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland
v/Oddmund Sylta

Miljøeffektar av kollektivtrafikken i Bergensområdet
v/John M. Jacobsen, Skyss og Hans Petter Duun, Norconsult

Korleis styrke kollektivtrafikken sitt bidrag til ei miljøvennleg utvikling av transportsektoren?
v/ Aud Tennøy, forskningsleiar Transportøkonomisk institutt

Ruter sine strategiar på miljøområdet – kva fungerer?
v/ Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. Ruter 

Arbeid i grupper: Innspel til arbeidet med kollektivstrategi for Hordaland 

13.55-14.00

Møte i samferdselsutvalet 
Oppmøte

14.00-14.15

Orientering om tryggleikskontrollen på Flesland
v/Adelheid Nes

14.15-14.30 Nytt frå Skyss


14.30-


Saksbehandling
Stad: Fylkeshuset, møterom 367


Sakliste 
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Første halvår 2013 | Andre halvår 2013


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart