Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Samferdselsutvalet mai 2013 (to dagar)

Samferdselsutvalet har møte tysdag 14. mai og onsdag 15. mai 2013.

Stad: 14. mai: Kvam med synfaring i Tyssetynnelen og vegprosjekt i Kvam.
15. mai: Bergen, sakshandsaming i fylkeshuset og synfaring Bergen sentrum og bybanetrase til Åsane. 

Dagsorden tysdag 14. mai

09.15

Bussavgong frå fylkeshuset til Norheimsund. Stopp og kort synfaring ved Tyssetunnelen

11.00-12.00

Framme i Norheimsund

Presentasjon ved Kvam herad på status, planarbeid og framtid vedkomande samferdsel og samferdselsprosjekt i Kvam.

Presentasjon av Kvammapakken som er under utbyggjing, planar og planarbeid på det som skal gjennomførast, samt mogelege endringar på trasear som vert jobba med.

Presentasjon av ulike prosjekt som blir utvikla i samband med Kvammapakken, korleis Kvam herad i samarbeid med Statens vegvesen nyttar steinmassar til vidare utvikling og utbygging av prosjekt sentralt i Kvam.

12.00-12.45

Lunsj på Thon hotel Sandven

12.45-14.25

Synfaring på vegprosjekt i Kvam – rundtur med buss Norheimsund - Vikøy - Øystese. Gjennomførte prosjekt, prosjekt under arbeid, traséar/prosjekt som skal byggjast ut.

14.25-14.30

Retur til rådhuset med kort oppsummering.

14.30-15.30 

Gruppemøte

15.30-17.00

Sakshandsaming
Før avreise blir det lett servering

19.00  

Tilbake i Bergen

Dagsorden onsdag 15. mai

09.15

Frammøte i fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen, fylkesutvalssalen i 4. etasje

09.15-09.30  

Aktuelt frå Skyss

09.30-11.00  

Sakshandsaming

11.00-11.30 

Lunsj

11.30-12.15  

Presentasjon av konsekvensutgreiing bybane til Åsane. Fellesmøte med KURE.

12.15-12.30

12.30-15.00

15.00- 

Synfaring i sentrum med orientering om dei ulike alternativa.

Synfaring langs trasealternativa med buss.

Sakshandsaming


Sakliste
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune

Saksdokument tilrettelagt for nettbrett: www.hordaland.no/isak

Fleire politiske møte
Første halvår 2013 | Andre halvår 2013

Kontakt
Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart