Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Vestlandsrådet mai 2013

Vestlandsrådet har møte måndag 13. og tysdag 14. mai 2013.

Stad: Alexandra hotell, Loen i Stryn kommune, Nordfjord
Møtestart 13. mai kl. 11.30.

Program

Saker

09/13  Godkjenning av protokoll frå Vestlandsrådets møte 08.02.13
10/13  Meldingar til Vestlandsrådets møte 14.05.13
11/13  Overordna marin og maritim strategi for Vestlandet
12/13  Meld.St. 13 (2012-2013) «Ta heile Noreg i bruk»
13/13  Meld.St. 18 (2012-2013) «Lange linjer-kunnskap gir muligheter»
14/13  NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014. Høyring.
15/13  Eit digitalt Vestland

Kontakt

Odd Erik Hansgaard
Sekretariatsleiar Vestlandsrådet
Mobil: +47 913 22 463
Epost:odd.erik.hansgaard@rogfk.no 

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart