Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Fylkestinget oktober 2014 (to dagar)

Hordaland fylkesting har møte tysdag 14. og onsdag 15. oktober 2014.

Stad: Grand Terminus Hotel, Bergen.

14. oktober er det felles møte mellom Bergen bystyre og Hordaland fylkesting.
Møtestart kl. 11.00.

15. oktober er det ordinært fylkesting, med møtestart kl. 09.00.

Program

Tysdag 14. oktober

11.00-11.15

Opning - tema for fellesmøtet:

 

Kvifor har vi behov for å møtast?
- Ordførar i Bergen, Trude Drevland
- Fylkesordførar i Hordaland, Tom-Christer Nilsen 

Presentasjon av dagens ordstyrar: Gunnar Wiederstrøm

11.15-11.45

Føredrag:

 

"Kulturens betydning og rolle i byen (og for så vidt omegnskommunene og landet ellers) generelt"
- Gunnar Staalesen

11.45-12.00

Pause m/lett servering

12.00-12.30

Kommunereform og regionreform – to sider av same sak?
Oppgåver og forvaltning – kva no?
- Leiar av Stortingets kommunalkomité, Helge Andre Njåstad

12.30-13.30

Lunsj

13.30-14.45

Politisk debatt:

 

Framtidas kommunar og regionar – kva ventar oss og kva ønskjer vi?

Debattinnleiarar/opningsinnlegg (3 minutt taletid): 
- Dag Skansen (H), Bergen
- Marte Mjøs Persen (AP), Bergen
- Mona Haugland Hellesnes (V), Hordaland
- Sveinung Valle (AP), Hordaland 

Ordet fritt

Ordstyrar Gunnar Wiederstrøm  

14.45-15.00

Pause m/lett servering

15.00-16.30

Store prosjekt vert løfta i samarbeid – her er nokre av dei store samferdselsutfordringane i Bergen i åra som kjem:

 

Viktige samferdselsprosjekt i Bergen, milliard for milliard 
- Regionvegsjef Helge Eidsnes

Samferdsel det skin av
- Byrådet i Bergen

Bymiljøavtalen for Bergen
- Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Oslopakke3 – slik har vi løyst det
- Sekretariatsleiar Terje Rognlien

16.30

Avslutning

Onsdag 15. oktober

09.00-10.30

Opning
Talar
Svar på interpellasjonar/innkomne spørsmål
Ungdomens fylkesutval – orientering

10.30-10.45

Kaffipause

10.45-12.00

Saksbehandling

12.00-12.45

Lunsj

12.45

Saksbehandlinga held fram


Saker til fylkestinget
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2014


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart