Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kontrollutvalet mai 2014 (to dagar)

Kontrollutvalet har møte tysdag 6. og onsdag 7. mai 2014. 

Stad: Thon Hotel Bergen Airport
Møtestart kl. 09:00  

6. mai

 

09.00-09.30

Fylkesrådmannen presenterer årsrekneskapen for 2013

09.30-11.30

Kontrollutvalsmøte/sakshandsaming

11.30-12.30

Lunsj

12.40-13.00

Skråblikk frå ordførar i Os kommune, Terje Søviknes

Sakshandsaming i kontrollutvala

13.00-13.45

Eiga sak frå Møre og Romsdal – Forvaltningsrevisjon - Arbeidet med å auke gjennomføringsgraden og talet på læreplassar i vgo i M&R FK.

13.45-14.00

Pause

14.00-14.45

Eiga sak frå Sogn og Fjordane – Eigarskapskontroll F1 Holding AS/Fjord1 AS

14.45-15.15

Kaffipause

15.15-16.00

Eiga sak frå Hordaland – Selskapskontroll  Business region Bergen

16.00-16.15

Pause

16.15-17.00

Eiga sak frå Rogaland – Undersøking Bybanekontoret

20.00

Middag og sosialt samvær

7. mai

Studiesamling 2014 for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet

09.00-10.00

Finansiell revisjon – revisjonsmandatet og misligheiter v/Cicel T Aarrestad, Rogaland revisjon IKS

10.00-10.15

Pause

10.15-11.15

Vestlandet sett frå Brussel, og Brussel sett frå Vestlandet v/John Tveit, Innovasjon Norge (Hordaland)

11.15-11.45

Pause/utsjekking

11.45-12.45

Bestillingsprosessen for bestilling av forvaltningsrevisjon v/Stein Ove Songstad, Deloitte AS

12.45-13.00

Avslutning med oppsummering og evaluering

13.00-14.00

Lunsj/heimreise


Saker til kontrollutvalet
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2014


Kontakt

Pressekontakt: kontrollutvalsleiar Torill Vebenstad, mobil 928 23 403

Evnt. kontakt av arr.teknisk art: Sekretariat for kontrollutvalet
Kontrollsjef Hogne Haktorson tlf. 55 23 94 53 / mobil 911 05 982
Seniorrådgjevar Roald Breistein tlf. 55 23 94 47 / mobil 975 05 152

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart