Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Ungdommens fylkesting 2014 (to dagar)

Hordaland ungdommens fylkesting har møte laurdag 25. og søndag 26. januar 2014.

Lagt inn 31.01.2014: Møteprotokoll

Stad: Fleischers hotell, Voss


Program

Laurdag 25. januar

10.00-11.00

Registrering

11.00-11.15

Velkommen v/leiar i Ungdommens fylkesutval
Lars Henrik Nesse Strømmen

11.15-11.45

Bli kjend aktivitetar, presentasjon av UFU og praktisk info

11.45-12.00

Konstituering

12.00-12.15

Pause

12.15-12.45

Innlegg til Ungdommens fylkesting
v/fylkesvaraordførar Mona Haugland Hellesnes

12.45-13.00

Innlegg frå gjestar

13.00-14.00

Lunsj

14.00-14.30

Årsmelding, rekneskap og budsjett

14.30-15.15

Sakshandsaming

15.15-15.30

Pause

15.30-19.00

Sakshandsaming

19.00

Innsjekking

20.00

Middag og innleveringsfrist for forslag 


Etter middag vert det sosiale aktivitetar på hotellet. 

Søndag 26. januar

09.00-09.15

Praktisk info

09.15-10.00

Sakshandsaming

10.00-10.15

Pause

10.15-13.00

Sakshandsaming

13.00-14.00

Lunsj

14.00-15.00

Sakshandsaming

15.00

Avslutning

Det nye UFU må rekne med eit kort møte etter avslutninga søndag.

 
Velkommen (pdf)

Program (pdf)

Dagsorden (pdf)

Alle dokumenta til møtet i ungdommens fylkesting (pdf)


Fleire politiske møte

Møteplan 2014


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart