Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Ungdommens fylkesutval mars 2014 (tre dagar)

Ungdommens fylkesutval i Hordaland har møte fredag 28. til søndag 30. mars 2014.

Stad: Fløksand, Beitingsvegen 42 «Haugahuset»

Følgjande vert diskutert:

  • Orientering frå alle ansvarsområda og frå leiar og nestleiar; Kva har vvore gjort sidan sist 
  • Kollektivstrategien - høyringsuttale. Frist er 11. april.
  • Klimaplanen, rullering - høyringsuttale. Frist er 23. april.
  • Nettside UFU.
  • Informasjonspakke UFU.
  • Deltaking på konferanse: «Utenforskap og inkludering»
  • Grunnlovsseilasen.
  • Møteplan – oppdatert.
  • Klimaplanen - oppmoding frå regionalavdelinga om å få ungdomsråda til å kome med innspel.
  • Samt at alle ansvarsområda har sakar dei skal jobbe vidare med. 

Innkalling til ungdommens fylkesutval
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2014


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart