Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Fylkestinget mars 2015 (to dagar)

Hordaland fylkesting har møte tysdag 10. og onsdag 11. mars 2015.

Stad: Grand Terminus hotel, Bergen.
Møtestart 10. mars kl. 11.00.

Program

Tysdag 10. mars

10.00-

Møte i valnemnda

11.00-12.30

Opning

 

Talar
Orienteringar frå Deloitte
Sakshandsaming

12.30-13.30

Lunsj

13.30-14.45

Sakshandsaming

14.45-15.00

Kaffipause

15.00- 

Sakshandsaming

Onsdag 11. mars

09.00-10.00

Sakshandsaming

10.00-11.30

Svar på interpellasjonar / innkomne spørsmål

11.30-11.45

Utdeling av Miljøprisen 2014

11.45-12.00

Kaffipause

12.00-13.00

Orienteringar

 

Statens vegvesen om Østvestutgreiinga, KVU Arna – Voss,
KVU rv 7, med meir
Statoil, om PUD og KU for Johan Sverdrup-feltet
Fleire orienteringar kan kome

13.00-13.45

Lunsj

13.45-

Orienteringar held fram

 

Saker til fylkestinget
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2015


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Endra 10.03.2015 (møtestart dag 2)

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart