Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Fylkestrafikksikringsutvalet desember 2015

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland har møte onsdag 2. desember 2015.

Stad: Lars Hillesgate 18, Scandic, Ørnen
Møtestart kl. 09.15

Program

Kl. 09.15-11.45 Presentasjonar, orienteringar og sakshandsaming

  • Presentasjon av dei konsultative medlemmene sitt trafikksikringsarbeid
  • Presentasjon Plan- og byggeprogram for Hordaland 2016 v/ Statens vegvesen
  • Orientering. Status trafikkulykker i Hordaland 2015
  • Orientering. Pilotprosjekt Trafikksikker kommune

Saker til fylkestrafikksikringsutvalet
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune

Fleire politiske møte

Møteplan 2015


Kontakt

Fylkesrådmannen sitt kontor, tlf. 55 23 90 10

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart