Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Fylkestinget mars 2016 (to dagar)

Hordaland fylkesting har møte tysdag 8. og onsdag 9. mars 2016.

Stad: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen.
Møtestart 8. mars kl. 11.00.

Program

Tysdag 08. mars

08.30

Møte i valnemnda

09.00

Ekstra møte i utval for opplæring og helse

09.45

Ekstra møte i fylkesutvalet

11.00-12.30

Opning av fylkestinget

 

Kunstnarleg innslag

 

Talar

 

Deloitte presenterer rapporten "Forvaltningsrevisjon av NDLA – Revisjonsrapport"

 

Saksbehandling

12.30-13.30

Lunsj

13.30-14.45

Saksbehandling

14.45-15.00

Kaffipause

15.00-16.30

Saksbehandling

16.30-17.00

Opplæring

17.00-17.30

Pause med enkel servering, frammøte ordførarar

17.30-19.30

Fylkestinget møter ordførarar

 

Velkomen v/fylkesordførar Anne Gine Hestetun

 

Innleiing om utfordringar for Hordaland
v/fylkesrådmann Rune Haugsdal

 

Gruppearbeid om felles strategiar og satsingar – ordførarane og fylkestinget

19.15

Pause med forfriskingar

20.00

Felles middag i Forskjønnelsen

Onsdag 09. mars

08.30

Kaffi og matbit

09.00-12.30

Samråd om regional planstrategi – utviklingsplan for Hordaland

09.00

Velkomen v/fylkesordførar Anne Gine Hestetun

09.10

Utvikling i heile Hordaland – særtrekk og felles utfordringar ved ordførar frå kvar region

10.10

Kort pause

10.20

Utfordringar og satsingar sett frå regionalstat
v/ved assisterande fylkesmann Rune Fjeld

 

Ungdom formar framtida
v/leiar Ungdomens fylkesting Vegar Kleppe

 

Bergen og Hordaland felles utviklingsstrateg
v/byrådsleiar Harald Schjelderup

11.00

Kort pause

11.15

Er vi på rett veg?
Synspunkt ved utvalsleiarane i Hordaland fylkeskommune
Plenumsinnspel
Sluttord

12.30-13.15

Lunsj

13.15-13.30

Utdeling av miljøprisen

13.30-15.00

Svar på interpellasjonar/innkomne spørsmål

 

Saksbehandling

15.00-15.15

Kaffipause

15.15-

Saksbehandling til tinget kan avsluttast


Saker til fylkestinget
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2016


Kontakt

Fylkessekretariatet, tlf. 55 23 90 10  

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart