Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Miljø og samferdsel 7. april 2016

Utval for miljø og samferdsel har møte torsdag 7. april 2016.

Høyringsseminar på Grand Hotel Terminus og møte i utvalet.
Møtestart kl. 10.30.

Program

09.00-10.15

Gruppemøte

10.30-13.00

Del 1: Høyringsseminar
Orientering om KVU Logistikknutepunkt for Bergensområdet
Stad: Grand Hotel Terminus

  • Orientering av Jernbaneverket v/Lars Christian Stendal
  • Innlegg av representantar frå aksjonsgrupper mot lokalisering av logistikknutepunktet.

Kvar aksjonsgruppe får inntil 20 min kvar til presentasjon. Det vert sett av tid for spørsmål og synspunkt frå
medlemene i dei politiske utvala.

13.00-13.45

Retur til fylkeshuset og lunsj

13.45

Del 2: Møte i utval for miljø og samferdsel
Stad: Møterom Sunnhordland, 4. etasje i fylkeshuset

Sakshandsaming i utvalet

Saker til utvalet
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2016


Kontakt

Fylkessekretariatet, tlf. 55 23 90 10  

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart