Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Miljø og samferdsel februar 2016 (to dagar)

Utval for miljø og samferdsel har møte onsdag 10. og torsdag 11. februar 2016.

10. februar: Fagseminar på Clarion Hotel Admiral
11. februar: Ordinært møte i fylkeshuset

Program

Onsdag 10. februar

Fagseminar med orientering og drøfting av aktuelle samferdselssaker 

Stad: Clarion Hotell Admiral 

08.30-09.00

Oppmøte m/kaffi

09.00-09.45

 • Innleiing med orientering om samferdselsområdet v/fylkesdirektør samferdsel Håkon Rasmussen
 
 • Orientering om miljøområdet
  v/Sølve Sondbø, HFK Regional Utvikling

09.45-12.00

Vegområdet

 

 • Organisering innan vegområdet
  v/John Martin Jacobsen, HFK

 

 • Rullering av NTP og RTP – Framdrift og prosess
  v/Thorbjørn Aarethun, HFK
 
 • Utfordringar på fylkesvegnettet
  v/avdelingsdirektør Olav Finne, SVV

 

 • Orientering om strekningsvise utgreiingar
  v/Carl Erik Nielsen, SVV

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.00

Bymiljøavtale og Bybanen

 

 • Orientering om arbeidet med bymiljøavtalen
  v/sekretariatsleiar Adelheid Nes, Bymiljøpakke Bergen
 
 • Planar for vidare utbygging av Bybanen
  v/Solveig Mathiesen Bergen kommune

14.00-14.15

Pause

14.15-17.00

Kollektivtrafikk

 
 • Kollektivstrategien – satsingsområda og utfordringar
  v/Skyss
17.00 Planprosessar på riksvegnettet v/Kjell Kvåle, SVV
 
 • E 16 Arna-Voss-Gudvangen
 • KVU Voss-Gol (Aust-Vest utgreiing)
 • Utviklingsstrategien for E 39

18.00

Avslutning

19.30

Middag på hotellet

Torsdag 11. februar

Møte i utvalet

Stad: Møterom Sunnhordland, 4. etasje i fylkeshuset 

08.30-10.25

Gruppemøte

10.25-10.30

Oppmøte

10.30-10.40

Opning av møtet

10.40-12.00

Dialogmøte med drosjenæringa i Bergen køyreområde

 

Sentralane, Norges Taxiforbund avd Bergen og avd. Hordaland og Norsk transportarbeiderforbund er inviterte til å ta opp aktuelle saker for næringa

12.00-12.15

Nytt frå Skyss v/Oddmund Sylta

12.15-12.30

Nytt frå Statens vegvesen v/Olav Finne

12.30-13.00

Lunsj

13.00-

Sakshandsaming


Saker til utvalet
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2016


Kontakt

Fylkessekretariatet, tlf. 55 23 90 10  

Programmet er oppdatert 09.02.2016

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart