Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Opplæring og helse 7. april 2016

Utval for opplæring og helse har møte torsdag 7. april 2016.

Stad: Scandic Byparken, Christiesgt. 5-7
Møtestart kl. 10.00 

Program

10.00 Diverse orienteringar:
  IT-seksjonen v/Michael Dahlstrøm.: Info om tilkobling til HFK sitt nettverk
  Fagskolane i Hordaland v/styreleiar Roald Kvamme: Info/status fagskulen
  Eigedomsavdelinga v/Jostein Fjærestad: Info om "Universell utforming"
10.45 Sakshandsaming
11.30 Lunsj
12.00  Evt. vidare sakshandsaming


Saker til utvalet 
Politiske saker i Hordaland fylkeskommune


Fleire politiske møte

Møteplan 2016


Kontakt

Fylkessekretariatet, tlf. 55 23 90 10  

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart